Trung Tâm Hy Vọng Huế - Việt Nam
Cho người khuyết tật và hoàn cảnh khó khăn một tương lai tươi đẹp
Thủ Công . A Lưới . Đào tạo nghề
header_3.jpg

Kỹ năng thiết kế

Become a Designer for the Hope Center You have product design skills but can’t afford to leave home for a few months? We would love you to still get involved if you have some spare time. Work with our product development team to expand the product range and assist with ideas, patterns and drawings. Contact us if you are interested in helping out.

_
© 2014 Trung Tâm Hy Vọng | 20 Nhật Lệ, TP.Huế | Trang chủ | Giới thiệu | Chúng tôi làm | Hãy tham gia | Liên hệ | Bảo mật | Website thiết kế bởi www.hopecenterhue.com.vn