Trung Tâm Hy Vọng Huế - Việt Nam
Cho người khuyết tật và hoàn cảnh khó khăn một tương lai tươi đẹp
Thủ Công . A Lưới . Đào tạo nghề
header_4.jpg

Liên hệ

[wpgmza id="1"] The Office: Hope Center 20 Nhật Lệ, Huế City t +84 (0) 54 351 1511 Phó Giám Đốc – Vice Director Nguyễn Thị Hồng m) +84 (0) 98 963 5727 email us for product info, media and sponsor inquiries: HopeCenterHue@yahoo.com.vn Do you have any special requests or questions? Please fill in the form below and we will get back to you as soon as possible. [contact-form 1 "Contact form 1"]

_
© 2014 Trung Tâm Hy Vọng | 20 Nhật Lệ, TP.Huế | Trang chủ | Giới thiệu | Chúng tôi làm | Hãy tham gia | Liên hệ | Bảo mật | Website thiết kế bởi www.hopecenterhue.com.vn